Legislatie

collect/recycle/innovate/implement/manage

Legislatia nationala, europeana si internationala care reglementeaza regimul deseurilor.

Acte normative nationale

Acte normative comunitare

Acte normative internationale

Legislatie cadru

Directiva 2008/98/CE al Parlamentului European si al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile

Legea 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor

Hotararea Guvernului nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Hotararea Guvernului nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020

Transportul deseurilor

Regulamentul (CE)nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri

Hotararea Guvernului nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE)nr. 1013/2006 privind trasferurile de deseuri

Hotararea Guvernului nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

Depozitarea deseurilor

Directiva Consiliului 1999/31/CE din 26 aprilie 1999 privind depozitarea deseurilor

Hotararea Guvernului nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor